Електронен дневник

Съобщение: Родителите, които желаят да използват Електронния дневник на класа могат да се обърнат към класния ръководител или да изпратят свой email адрес, за да получат уникален код за достъп.

https://bgclass.net/Default.aspx