Учебен проект 2011-2012

Уважаеми ученици и родители,

Представям на Вашето внимание предложението си за работа през настоящата учебна 2011-2012 година по учебен проект "Ако динозаврите бяха живи днес" като част от Националния проект "Машина на времето". Ако имате предложения, въпроси или мнение, моля пишете. Учебният план по проекта включва следните дейности:

 

1.     Запознаване на родителите и учениците с идеята за проекта.

2.     Издирване и подбиране на информация за динозаврите в книги и енциклопедии. Работа в библиотеката.

3.     Издирване и гледане на подходящи за възрастта филми, свързани с живота на динозаврите – анимационни, научно-популярни и игрални.

4.     Проучване на музеите в България и по света, в които изцяло или отчасти се представя живота на динозаврите.

5.     Поставяне на екипни задачи за оформяне на постери, свързани с:

-         динозаврите във водата;

-         динозаврите по повърхността;

-         динозаврите във въздуха.

Подреждане на постерите в изложба.

6.     Подготовка и оформяне на изложбен кът с рисунки, апликации и модели от пластелин на любимите динозаври.

7.     Изпълнение на конкретна задача на компютъра чрез зададен модел в Microsoft Office PowerPoint, която съдържа няколко елемента, свързани с темата;

-         Да изпишат къде живее определен вид динозавър;

-         Да изберат на кой вид от днешните животни прилича даден динозавър;

-         Да нарисуват любимия си динозавър с програма Paint.

8.     Да подготвят електронна викторина и гатанки за живота на древните животни.

9.     Да споделят и представят знанията си в съвместни часове с учениците от II б клас и децата от предучилищна група на ДГ, както и в открит урок за родителите. В часовете се използват програмите Microsoft Mouse Mischief и Envision.

10.    Да се напише съчинение на тема: „Какво би станало, ако динозаврите се появят отново?“

11.     Изработване на Електронна енциклопедия за динозаврите.

12.    Популяризиране на дейностите по проекта в сайта на класа.


   Работата по учебни проекти е изключително полезна за учениците, независимо на каква възраст са те. Тя разширява и обогатява знанията им в различни области на науката, изкуствата, информационните технологии и най-вече за развитие на тяхното познавателно и креативно мислене. Дава възможности за участие на всяко дете, според неговите интереси и умения, но чрез екипна работа. Постигнатите резултати винаги се популяризират и представят пред широка аудитория под формата на открит урок или в Интернет пространството. Учебните проекти са предпочитана форма за обучение в страните, които са на едни от първите места в рейтинговата система за оценка качеството на обучение в училище. Те развиват индивидуалността на подрастващите и ги мотивират да бъдат откриватели на познанието. По този начин усвоените знания са по-трайни и децата виждат практическото им приложение в конкретни казуси и ситуации.

   (Това е личното ми мнение, базирано на: успешно участие в три национални проекта по инициативата "Партньори в познанието" на Microsoft и сдружение "Образование и технологии", единият от които спечели европейска награда, голямото количество учебни класове от цялата страна, които използват този вид иновативна технология в процеса на обучение, становището на преподавателите в конкретните паралелки, с които съм разговаряла многократно и не на последно място след редица направени проучвания в областта. Проектът "Игрите на дядо и баба" от миналата учебна година е част от третия национален проект. Нина Кънева)

Ако искате да се запознаете с предходните проекти бихте могли да разгледате този сайт. ТУК