В помощ на родителите

Стоте езика на детството

Детето е изградено от стотици неща.
Детето има сто езика, сто ръце, сто мисли. Сто начина на мислене, на играене, на говорене. Сто, винаги сто начина на слушане, на възхищаване, на обичане.
Сто радости, които да разбере и да запее.
Сто свята за откриване. Сто свята за измисляне. Сто свята за мечтаене.
Детето има сто езика / и сто, и сто и още сто/. Но от 99 го лишават училището и културата. Разделяйки главата от тялото те казват на детето да мисли без глава, да слуша и да не говори, да разбира без да изпитва радост, да обича и да се възхищава само на Великден и Коледа. Те казват на детето да открива открити вече неща. И от стоте открадват 99.
Нашата задача е да помогнем на децата да изкачат своите собствени планини, колкото е възможно по-високо.
Никой не може да направи повече!
Лорис Малагуци

Отговори за всеки

10-те неща, които учителите биха искали от родителите

Полезна информация и съвети за семейството

Наръчник за родители

Тест за ранно установяване на дислексия

Knijka za roditeli.ppt (883 kB)

Ролята на бащата 

Децата се учат от своя живот

Ако детето живее в дух на критичност,
то се учи да обвинява.

Ако детето живее във враждебност,
то се учи да воюва.

Ако детето живее, заобиколено от присмех,
то става боязливо.

Ако детето живее в срам,
то се учи да чувства вина.

Ако детето живее в търпимост,
то се учи на търпение.

Ако детето живее в насърчение,
то се учи на доверие.

Ако детето живее с похвали,
то се учи на признателност.

Ако детето живее в честност,
то се учи на справедливост.

Ако детето живее в сигурност,
то се научава да вярва.

Ако детето живее с одобрение,
то се научава да харесва себе си.

Ако детето живее в добронамереност и приятелство,
то се научава да открива любов в света.”

Дорис Ло Нолти

 


Професия ТАТКО

semeistvo.rozali.com/mama/p12546.html

 


Майка ПАЗИТЕЛКА

semeistvo.rozali.com/mama/p11528.html


Ролята на родителите при изпълнение на домашните работи

1. Помощта от възрастните трябва да се изразява само в създаването на външни условия за работа: организация на работното място и планиране изпълнението на задачи;
2. Изключва се намесата на родителите в подготовката на домашните задачи по отношение на съдържанието.
3. Всяка задача, изпълнена от детето, трябва да бъде проверена и оценена. Резултати няма, ако процесът на работа не е оценен. Детето трябва да знае, че се е справило, а това, което не умее да прави все още, за него е нужно да поработи.
4. Домашните могат да служат като средство за поддържане на познавателния интерес. Такива задания имат творчески характер. Те не са задължителни и детето избира само онези от тях, които го привличат. При изпълнението на задачите взимат участие и възрастните. По правило такива работи се оформят по определен начин и се подписват и от детето, и от родителите му.
5. В работата непременно се отбелязва кой е помагал на детето и тя се приема като резултат от сътрудничеството на детето с този член от семейството.
6. Домашните работи могат да играят ролята на своеобразна рефлексия, когато детето разказва на родителите си как се е представило в училище. Задачата на възрастните е да го изслушат внимателно, да проявяват интерес и разбиране към неговия разказ, да задават въпроси.
7. Детето привиква старателно да подготвя домашната си работа и когато то се справи успешно, без помощта на възрастния, това му носи удовлетворение и увереност в собствените сили.


Как да бъдем добри родители?

Давайте на децата си пример на добро поведение

Децата се учат като подражават на другите. Те ще копират и вашите постъпки.

Променяйте околната среда, а не децата

По-добре е да държите ценни, опасни и чупливи предмети извън досега на детето, отколкото да го наказвате за неговото естествено любопитство.

Изказвайте своите желания позитивно

Казвайте на децата какво да правят, а не само какво не трябва да правят.

Хвалете и окуражавайте детето си

Насърчавайте детето когато виждате, че полага усилия да се държи добре. Хвалете го за доброто му поведение и се стремете да отстраните неправилното. Колкото повече натяквате на детето, толкова по-малко ще ви слуша. Помислете как то би прозвучало на някой възрастен. Извинете се, ако сте постъпили неправилно.

Ограниченията са полезно нещо дори и в най-любящото семейство

Да бъдеш родител означава и да очертаваш граници. Не забравяйте, че е нормално детето да изпробва тези граници. Това не е непослушание, а част от процеса на учене. Децата се чувстват по-сигурни, ако вие спазвате границите, които сами сте очертали, при положение, че са разумни, дори и да се оплакват от тях от време на време.

Изслушвайте внимателно детето си

Интересувайте се какво прави и какво чувства вашето дете. Успокйте го, че силните чувства са в реда на нещата, стига да са изразени по-подходящ начин. Колкото по-често правите това, толкова по-рядко ще ви се налага да стигате до наказания.

Изберете  възпитание без бой и крещене

Понякога може да ви се струва, че боят е ефикасен и да се увлечете да удряте по-силно детето, за да постигнете същия резултат. Да крещите на децата или непрекъснато да ги критикувате също може да бъде вредно и може да доведе до трайни емоционални затруднения. Такива показания няма да помогнат на детето да развие чуство на самоконтрол и уважение към другите.

Поставяйте изпълними изисквания

Не забравяйте да се запитате дали вашите изисквания отговарят на възрастта и състоянието на детето. Бъдете търпеливи, ако детето е още много малко, или ако е болно или изморено.

Замислете се... Тези факти могат да ви учудят...

Понякога непослушанието и недисциплинираността са показатели за здравето на детето. Децата по природа са любопитни и изпълнени с ентусиазъм. Това е причината понякога поведението им да е такова, че на родителите им се струват непослушни, но не би било много чудно, ако детето не пробва нови неща или пък не прави грешки. Това не означава, че на децата трябва да им се позволява всичко. Трябва да знаят правилата задължителни във вашето семейство и да се научат да сътрудничат с другите. За да помогнете на децата да развият самоконтрола у себе си се изисква време и търпение.

Всяко дете има най-голяма нужда от обич

Обичта е най-важният елемент на позитивното възпитание. Колкото по-често показвате на детето своята обич като го прегръщате, целувате и му казвате "обичам те", толкова по-силно детето ще иска да докаже, че я е заслужило. Вашата обич помага на детето да бъде уверено в себе си и да има самочувствие.

Установете програма за деня

Малките деца ще се чувстват по-сигурни и по-лесно ще се избегне конфликт, ако имат ясна програма за деня. Те са по-доволни, когато имат въведени постоянни часове за яденето, сън или свободно време.

Децата често не разбират защо ги наказват

Изследванията показват, че правилата на възрастните са често много неясни за децата. Те не винаги разбират какво лошо са направили, особено след като са им ударили плесница, тъй като са сърдити и притеснени, за да мислят спокойно.

Да виждате света през погледа на детето

Трябва да си представите какво чувства  детето. Спомнете си как сте се чувствали когато сте били дете, и колко неразбираем ви се е струвал светът на възрастните, когато са се отнасяли с вас несправедливо.

Давайки на децата възможност да правят избор им помагате да се държат по-добре

Не се карайте на децата за незначителни неща. Позволявайте им да правят собствен избор - сами да решават какво ще облекат или какво ще ядат, за да не се чустват засегнати от това, че ги контролирате непрекъснато. Такъв подход помага да се избегне раздразнение или неприятно поведение от страна на децата.

Децата имат право на позитивни възпитателни мерки

България е задължена да спазва Конвенцията на ООН за Правата на детето. Тя гласи, че децата имат права, а едно от тях е правото на защита от всякакви форми на физическо и психическо насилие и преднамерено унижение.

Уважавайте детето си така, както бихте уважавали един възрастен

Позволявайте на детето да участава във вземането на решения, особено в такива, които пряко го засягат. Изслушвайте внимателно неговото мнение. Ако ви се прииска да му кажете нещо оскърбително, помислете как то би прозвучало на някой възрастен. Извинете се, ако сте постъпили неправилно.