Катерина Иванова Василева

Катерина Иванова Василева

Състезание на сдружението на българските начални учители "Аз, природата и светът" - 50 точки, декември 2011 година