Любов Младенова Георгиева

Състезание на сдружението на българските начални учители "Аз и буквите" - 50 точки, март 2012 година