Любов Георгиева

Любов Георгиева

Специална награда за "Оригинална идея" на национален кръг.