Велизар Петров Ангелов

Велизар Петров Ангелов

Състезание на сдружението на българските начални учители "Аз рисувам" - 50 точки, ноември 2012 година