Велизар Петров Ангелов

Велизар Петров Ангелов

Отлично представяне на националния кръг на състезанието по ИТ "IT Знайко" - май 2012 година